Search for associations in Kalix kommuns föreningsregister

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Storöns Bygdegårdsförening Hembygdsförening Hembygd storon.se
Storöns IK Idrottsförening Idrott
Strokeföreningen Kalix Handikappförening Handikappverksamhet strokeforbundet.se
Stråkanäs 4H-klubb Övrig förening Barn- och ungdomsver, Djurskötsel, Föreningsverksamhet, Handikappverksamhet... facebook.com/groups/...
Stråkanäs Bygdegårdsförening Hembygdsförening Hembygd
Sångkören Lyckan Kulturförening Sång
Team Kalix Innebandy Idrottsförening Innebandy laget.se/teamkalixin...
Töre Byautvecklingsgrupp Byaförening Hembygd kalixbyar.se
Töre Hamnförening Hamnförening Båthamnar
Töre Hembygdsförening Hembygdsförening Hembygd bygdegardarna.se/tor...
Töre SK Idrottsförening Idrott facebook töre sk
Töre Skotersällskap Skoterförening Skoterleder, Utbildning
Törebygdens Framtid Byaförening Landsbygdsfrågor
Vår Kulturvagga Meän Kulttuurikehto Kulturförening Kulturförening facebook.com/kulttuu...
Ytterbyns Hembygdsförening Hembygdsförening Hembygd
Page 8/8

Vid frågor, kontakta Fritids- och kulturförvaltningen på 0923-651 18.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26